Mécs
Karitász
Kalász
"A MÉCS Családközösségek plébániai alapon szerveződő, szentségi házasságban élő házaspárokból álló csoportok. Céljuk, hogy a házaspárok és rajtuk keresztül a családok a közösség ereje által keresztény hitükben elmélyülve és megerősödve egyre hitelesebben élhessék meg krisztusi hivatásukat a világban."

Mécs honlapja
A Kalász katolikus egyházközségi asszony- és lánymozgalom a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felügyelete alatt.
Az Egyesület célja a lányokat és asszonyokat segíteni abban, hogy a katolikus hit és erkölcs alapján be tudják tölteni női hivatásukat a társadalomban, és hogy ápoljuk az egyházban és a családban a népi, nemzeti kultúrát, hagyományokat.
Kalász honlapja
Az őskeresztény egyházközségek életét – Jézus Krisztus életének példáját követve – teljesen átszőtte az elesettek megsegítése. Hazánkban a szegénygondozás mindig a világegyház szellemével haladt. A Magyar Katolikus Karitász (Caritas Hungarica) a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete.

Karitász honlapja
Ministránsok
Rózsafüzér imaközösség
A leggyakoribb segítő a katolikus templomban a ministráns. A ministráns (a latin ministrare = "szolgálni" igéből, aki az oltárnál szolgál). A ministránsok a pap mellett kisebb szolgálatokat végeznek a mise, a szentségek kiszolgáltatása és egyéb szertartások során.

Ministránsok
Az imacsoport 2002 óta működik egyházközségünkben. Szerdánként, szentmise után 3 rózsafüzért imádkoznak családjainkért, betegeinkért, papjainkért, papi hivatásokért, Magyarország lelki megújulásáért és egyéb, hozott szándékért. Csütörtökönként 18 órától és vasárnaponként 19 órától szentségimádást tartanak.